MYNBOU-BEDRYWIGHEDE IN DIE TEGNOPARK

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

“Ons voorsien die mynboubedryf, intyds elke 15 sekondes, van inligting oor die prestasie van hul herwinningsproses,” sê Pieter de Waal, uitvoerende direkteur van Blue Cube Systems in die Stellenbosse Tegnopark. “Ons doen dit vir die myne regoor die wêreld wat ons toerusting gebruik – Suid-Afrika, Chili, Australië, Nieu-Guinee, Rusland en talle ander. Wat meer is, ons doen dit vanuit ons kantore in die Tegnopark.”

Besturende direkteur Francois du Plessis het Blue Cube Systems in 2001 gestig toe hy toerusting vir die mynboubedryf ontwikkel het wat minerale in erts op grond van hul kleur en verandering in kleur deur middel van optiese metodes identifiseer. Hierdie unieke proses evalueer die aard en gehalte van die minerale wat gemyn word in reële tyd en stel die resultate onmiddellik beskikbaar. Dit staan teenoor die konvensionele ontledingsmetode waar mineraalmonsters tydens moeisame skeidingsprosesse geneem en die resultate eers heelwat later beskikbaar gestel word.

Blue Cube Systems-toerusting pas op die pypleidings in myne waarin flodder – ‘n mengsel van water en fyngemaalde erts – deur die mineraalskeidingsaanlegte  gepomp word. Die stelsel meet die gehalte van die vloeiende erts deur middel van ‘n optiese metingsproses sonder om in kontak daarmee te wees en omskep die resultate in digitale seine. Rekenaars ontleed hierdie data, waarna Blue Cube Systems se wiskundiges dit analiseer, interpreteer en die Blue Cube-toerusting by die myn vanuit Stellenbosch kalibreer sodat die waardes van die suiwerheidsgraad van die erts intyds aan mynbestuur beskikbaar gestel word. Hierdie inligting stel hulle in staat om onmiddellike operasionele besluite te neem wat nie net die proses van  mineraalveredeling raak nie, maar ook finansiële impak op die myn kan hê.

Stelsels is ook beskikbaar om hidro-meting en meting van droë materiale in myne wat nie flodderprosesse gebruik nie, te doen.

Nie net word die data op Blue Cube Sytems se perseel ontleed nie, maar die toerusting word ook hier vervaardig. Myne kan die toerusting koop of huur en sluit ‘n dienskontrak met die maatskappy om data-ontledings vir hulle te doen. Die maatskappy het agente in die lande waar hul toerusting gebruik word om dit te onderhou.

“Weer eens het ek in die Stellenbosse Tegnopark op ‘n suksesverhaal afgekom,” sê ek vir myself aan die einde van die onderhoud. “Hierdie innoverende entrepreneurs het ‘n geleentheid raakgesien en ‘n ongeëwenaarde produk daargestel wat mynbou internasionaal op ‘n hoër bedryfsvlak geplaas het.”

En my hart klop warm vir sulke entrepreneurs wat Suid-Afrika bo die res laat uitstaan!

Einde

Klik hier http://bit.ly/1Af5yfk om die artikel op die Eikestadnuus se webwerf te lees.