MEETINSTRUMENTE WAT ‘N VERSKIL IN JOU LEWE MAAK

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

“Ons verskaf navorsingsgehalte meetprodukte vir langtermynmonitering van ‘n verskeidenheid toestande, onder meer wind, reën en sonskyn,” sê Johan Visagie van Campbell Scientific in die Stellenbosse Tegnopark. “Verder pas ons ons produkte aan sodat dit spesifiek onder Afrika-omstandighede werk.”

Die maatskappy se meetinstrumente word primêr in die buitelug ontplooi en bestaan hoofsaaklik uit twee substelsels – ‘n beheerkomponent met ‘n dataopnemer, selfoonmodem en sonpaneel om batterye te laai, en ‘n moniteringskomponent wat uit ‘n verskeidenheid meetinstrumente bestaan – afhangende van die elemente wat gemeet word – en wat aan die dataopnemer gekoppel word.

Weerkundige of meteorologie meting is van die meer algemene toepassings wat vir langtermyn navorsing en vir dag-tot-dag toepassings soos weervoorspellings gebruik word. Dit sluit die meet van windspoed, windrigting, reënval, temperatuur, humiditeit en sonstraling in. Die toerusting het ook ‘n verskeidenheid ander interessante aanwendings, byvoorbeeld deur weerstasies te gebruik om son- en windmeting in gebiede te doen waar windturbine- en sonpaneel-kragopwekkingsprojekte beoog word. Meteorologiedata wat op hierdie manier versamel word, vorm die basis van uitvoerbaarheidstudies om wind- of sonpaneelaanlegte van etlike biljoene rand in sulke gebiede op te rig.

Campbell Scientific voorsien ook ander instrumente wat, onder meer, inligting oor klimaatveranderinge versamel, spanning in die gewigdraende balke van geboue en brûe monitor ten einde die strukture se veiligheid te bepaal, en riviere se watervlakke kontroleer om vloedwaarskuwings te gee. Die maatskappy verskaf selfs toerusting wat weerligvoorspellings doen ten einde mense in die ope betyds te waarsku in geval van naderende donderstorms.   

Personeel in moniteringsentrums ontleed en verwerk die versamelde data wat via selfoonnetwerke vanaf die beheerkomponente ontvang word. Kliënte kan hierdie funksie self verrig of Campbell Scientific kontrakteer om dit namens hulle te doen.

Volgens Visagie is daar ‘n leemte in veral genoeg meteorologie-data in Afrika. “Ons toerusting word reeds in, onder meer, Suid-Afrika, Mosambiek, Angola, Malawi en Etihopië gebruik. Ons werk egter hard om meer kliënte te kry om ons toerusting tot voordeel van Afrika se mynbou-, energie-, strukturele- en klimaatinfrastruktuur, om maar net ‘n paar te noem, aan te wend,” voeg hy by.

In ‘n tegnologiese samelewing waar omgewingsinligting soos byvoorbeeld weerstoestande intyds selfs op ons selfone beskikbaar is, dink mens nie eens aan maatskappye soos Campbell Scientific wat die toerusting voorsien om data vir sulke inligting beskikbaar te stel nie. En tog lewer hulle daagliks met hul instrumente se akkurate metings ‘n belangrike bydrae om die lewens van nasies en indiwidue op vele terreine beter te maak.

Einde

Klik hier http://bit.ly/1IZYBgh om die artikel op die Eikestadnuus se webblad te lees.