KLEIN GEMEENSKAPSKOERANT DIE BEGIN VAN ‘N INTERNASIONALE KOMMUNIKASIEBESIGHEID

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

“Ons was nie noodwendig knap nie. Ons het maar net ‘n oplossing gebied waar daar ‘n behoefte was.”

Leon van den Heever,’n stigterslid van die maatskappy d6 Technology in die Stellenbosse Tegnopark, klink beskeie oor wat bereik is sedert die maatskappy se ontstaan vyf jaar gelede.

Die maatskappy se produk – d6 Communicator – is ‘n bekostigbare internet-gebasseerde kommunikasieplatform wat aanvanklik vir skole ontwikkel is om met ouers via hul rekenaars en selfone te kommunikeer. Dit skakel gedrukte media uit en bied gemoedsrus dat die inligting ontvang word.

d6 Communicator is op ‘n advertensie-sakemodel geskoei. Adverteerders koop advertensiespasie en kry blootstelling as deel van die kommunikasie aan eindgebruikers. Advertensie-veldtogte kan verpersoonlik word aangesien die profiel van die eindgebruiker bekend is.    

Meer as 1500 skole wêreldwyd gebruik tans d6 Communicator. Die stelsel is vir die korporatiewe mark verfyn en die kliënte-basis sluit ook besighede, klubs en soortgelyke organisisasies in.

Maar waar het dit begin? Leon keer in 2008 na Suid-Afrika terug na ‘n rugbyloopbaan in Europa. Hy koop ‘n sakeonderneming wat ‘n klein gemeenskapskoerant publiseer en met sy vennoot, Peter Morgan, identifiseer hulle die behoefte wat besighede aan bemarkingsgeleenthede het namate hulle die groot aanvraag na advertensiespasie in die koerant ervaar. Hulle sien die geleentheid om, anders as met die gedrukte koerant, in elektroniese formaat met eindgebruikergroepe te kommunikeer en terselftertyd inkomste te genereer deur advertensiespasie daarmee saam te verkoop. Dit lei tot die ontwikkeling van d6 Communicator.

Hulle vind sagteware wat die model werkbaar sou maak by ‘n sagteware-programmeerder, Mark Parsons, wat reeds die basiese tegnologie ontwikkel het om hul droom te verwesenlik en beding finansiering om die tegnologie te verfyn. Leon, Mark en Peter as stigterslede van d6 Technology saam met Alex Huber wat die belegger verteenwoordig, stel d6 Communicator kort daarna bekend. Die sukses van die maatskappy lei daartoe dat Open Learning Holdings, ‘n groep met maatskappye wat spesialiseer in rekenaar-gebasseerde oplossings in opleidingsektore, d6 Technology in 2014 koop.

“Ons was nie noodwendig knap nie.” Leon se aanvanklike beskeie opmerking kontrasteer met die suksesverhaal wat tydens die onderhoud ontvou – ‘n verhaal wat sy siening onderskryf dat Suid-Afrika legio geleenthede bied. “Dit verg egter ‘n ingesteldheid om die geleenthede aan te gryp en om as entrepreneur die regte mentors en vennote te kies om drome in suksesvolle werklikhede te omskep,” sê Leon.

En ‘n internasionale suksesverhaal wat begin het by ‘n klein gemeenskapkoerant, is bewys van die geldigheid van hierdie seining.

Einde