‘N MAATSKAPPY WAT KEER OP KEER INNOVEER

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

“Ons is ‘n maatskappy wat nie maar net aanhou doen waarmee ons begin het nie. Ons pas dit wat ons geleer het toe en brei dan stelselmatig uit na nuwe markte,” sê Frans Meyer, ‘n stigterslid en groepdirekteur van EMSS in die Stellenbosse Tegnopark.

Die EMSS-Groep bestaan uit ‘n aantal elektroniese ingenieurswese-maatskappye wat spesialiseer in elektromagnetisme en antenna-tegnologie. Aanvanklik ontwikkel die maatskappy elektromagnetisme-tegnologie vir militêre toepassings. Na 1995 verskuif die klem egter na kommersiële toepassings en EMSS vestig stelselmatig as ‘n verskaffer van hul produkte en dienste wêreldwyd. Hulle ontwikkel ‘n internasionale verspreidingsnetwerk en lewer hul antenna rekenaar-simulasiepakket aan maatskappye soos NASA, Boeing en DaimlerChrysler. Die EMSS-maatskappy hierby betrokke word in 2014 uit die Groep verkoop.

EMSS is sedert 1999 ook betrokke by die effek van elektromagnetiese velde op die menslike liggaam. Hulle ontwikkel sagte- en hardeware wat nabootsing en meting van elektromagnetiese velde rondom selfoonantenna-basisstasies doen en wat veilige areas vir onderhoudspersoneel identifiseer. Die maatskappy het ook dienskontrakte om antenna-basisstasies in Suid-Afrika en in ander dele van Afrika te evalueer om die veilige areas te bepaal.

EMSS Antennas, een van die maatskappye in die Groep, ontwikkel, bou en verskaf reeds sedert 2005 die ontvanger-eenhede wat die skottel-antennas van Suid-Afrika se MeerKAT radio-astronomieprojek gebruik. Met hierdie voorpunttegnologie vorm die maatskappy ‘n integrale deel van hierdie wêreldklas projek wat die voorloper is van die groter internasionale SKA-projek.

In 2012 begin die EMSS-Groep hul sagtewarekundigheid buite elektromagnetisme- en antenna-tegnologie toepas. Hulle ontwikkel Honeybee – ‘n toonaangewende tablet-, slimfoon- en wolktegnologieproduk vir op-die-pad verkoopsverteenwoordigers.

EMSS se jongste inisiatief staan bekend as Alchemy A: The EMSS Technology Accelerator. Hierdie model met die tegniese en bedryfservaring van EMSS as onderbou, word aangewend om die aanvangsfases van afskopmaatskappye in die sagteware- en elektronikavelde vinniger te laat geskied en om kleiner tegnologiebesighede te help om innoverende produkte te identifiseer en te ontgin.  Die program bied, in ruil vir aandele, finansiering en EMSS se besigheidsbetrokkenheid.

“Ons handhaaf ‘n balans tussen tegniese vaardighede as ingenieurs en besigheidsvaardighede as entrepreneurs,” sê Meyer. “Ons jongste inisiatief verskuif die klem van die besigheid vanaf ‘n ingenieursmaatskappy met spesialis-vaardighede na ‘n groep van sagteware- en elektronika-maatskappye met ‘n veel wyer reikwydte as voorheen.”

Hierdie opmerking is inderwaarheid ‘n opsomming van EMSS – ‘n gevestigde maatskappy wat toepas wat hulle geleer het en dan innoverende produkte en nuwe markte ontwikkel. Hulle kern is hul wêreldklas personeel en aan die voorpunt staan entrepreneurleiers met visie.

Einde

Klik hier http://bit.ly/1HcTit5 om die artikel op Eikestadnuus se webblad te lees.