INNOVASIE – STELLENBOSCH SE ONBESONGE BATE

Hierdie artikel deur Johan du Preez sluit die huidige reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark af. Die reeks het in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus verskyn.                                                              

“Innovasie-maatskappye in die Tegnopark blink internasionaal uit,” is my slotsom hier aan die einde van die reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat ek vir die Eikestadnuus geskryf het. Gedurende die reeks het ek met 28 maatskappye onderhoude gevoer en keer op keer opgewonde en geïnspireerd weggegaan.

Inspirerend is waarskynlik die woord wat my ervaring gedurende die reeks die beste opsom. My oë het oopgegaan vir die omvang van innovasie in die Tegnopark en die bate wat Stellenbosch hier het.

Wat my regdeur beïndruk het, is die feit dat Suid-Afrikaners die vermoë het om met die beste in die wêreld te kompeteer, beter produkte en oplossings as die kompetisie aan te bied en, boweal, met unieke oplossings vorendag te kom waaraan die wêreld nog nie gedink het nie. Opvallend was die feit dat hierdie maatskappye veral die Afrika-kontinent se behoeftes en uitdagings verstaan en innoverende oplossings aanbied, veral gerig op huminatêre steun en ekonomiese ontwikkeling.

Ek het respek gekry vir die talle jong-generasie entrepreneurs in beheer van hierdie maatskappye en die integriteit waarmee hulle hul besighede bedryf. Ek het agtergekom dat dit vir hulle belangrik is om die regte vennote te kies sodat hulle mekaar kan aanvul om suksesvol te wees. Ek het geleer van ‘n hedendaagse werknemerkultuur waar jongmense verkies om in beroepe te staan waar hulle iets aan die omgewing en die mensdom kan teruggee. En dit het my opgewonde gemaak.

Ek het besef hoeveel werk hierdie maatskappye in Stellenbosch en wyer skep. Ek het ook ervaar hoedat hulle ‘n rol in ons gemeenskap speel deur by skole kundige hulp te verleen en gemeenskapsorganisasies te ondersteun.

Ek het geleer van nie-in-die-handboek organisasievorme en van innoverende maniere om probleme op te los. En ek het vertroue gekry in hierdie jonger geslag entrepreneurs, want ek het gesien dat dit mense is wat weet wat hulle doen.

Maar ek het ook ‘n onbenutte geleentheid gesien om Stellenbosch met sy hoogaangeskrewe universiteit, sy omvangryke innovasiesektor en ‘n gemeenskap van digitaal-ervare entrepreneurs en rolspelers te bemark sodat die dorp die plek van innovasieleier in Afrika kan inneem. ‘n Gekoördineerde en volhoubare bemarkingsveldtog is egter nodig om hierdie onbesonge bate tot voordeel van Stellenbosch as innovasietuiste uit te lig.

“Ek gaan dit mis,” sê ek vir myself aan die einde van die reeks. “Maar ek sal die inspirasie wat hierdie maatskappye en mense tot my lewe toegevoeg het, vir altyd koester.”

Einde

Klik hier http://bit.ly/1ISs0bO om die artikel op die Eikestadnuus se webblad te lees.