ITBLUE – ‘N MAATSKAPPY WAT DIE TOEKOMS SIÉN

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het. 

“Tegnologiese versnelling met inligtingstegnologie-siklusse so kort as 18 maande, beteken dat ons besigheid voortdurend moet vernieu om aan die voorpunt te bly,” sê dr Willie Boshoff van ITBlue in die Stellenbosse Tegnopark. “Ons uitdaging is om te bepaal hoe die inligtingstegnologie-landskap oor 18 maande gaan lyk en om onsself en ons kliënte daarvoor gereed te kry.” 

ITBlue verskaf inligtingstegnologie-dienste aan hoofsaaklik mediumgrootte eienaarbestuurder-besighede in Suid-Afrika, Namibië en Mosambiek. Hul kombinasie van spesialis tegniese-, rekeningkundige-, en besigheidskennis skep ‘n unieke voorsprong en kan die maatskappy strategiese insette, stelselimplementering, IT-infrastruktuur asook dag-tot-dag IT-ondersteuning bekostigbaar bied. 

Die maatskappy benut die jongste tegnologie om hul besigheid te bedryf. “Met tegnologie bied ons afstandondersteuning en hou ons die vinger op die pols van ons kliënte se stelsels sonder om baie mense daarvoor te gebruik. Daardeur bevorder ons produktiwiteit, besnoei ons kostes en kan ons meer op waardetoevoeging fokus,” sê Boshoff.  

Volgens hom veroorsaak die wêreldwye versnelde tegnologiese ontwikkeling dat menslike produktiwiteit elke drie jaar tien keer verbeter. Innovering is die dryfveer hieragter en die mens se groeiende behoefte aan omni-teenwoordigheid deur voortdurend aan die internet gekoppel te wees, die stimulus. ITBlue se besigheidsfilosofie maak juis vir hierdie eksponensiële ontwikkeling voorsiening en lewer hulle steun deur middel van die jongste besigheidstegnieke en -tegnologie ten einde besigheidsprosesse te optimaliseer in die konteks van ontwikkelende lande. 

ITBlue se toekomsgerigtheid maak ook voorsiening vir die sogenoemde desimale skuif in tegnologie-pryse, die verskynsel dat tegnologie voortdurend soveel goedkoper word dat die desimale punt in die prys van tegnologie-items elke drie jaar een syfer na links verskuif. 

Wanneer Boshoff uitwys dat Moore se Wet – wat reeds in 1965 geformuleer is – en wat lui dat die aantal transistors per vierkante duim op geïntegreerde stroombane in die toekoms elke jaar sal verdubbel, vandag steeds waar is, begin die begrip van tegnologiese versnelling gestalte kry. En wanneer hy verwys na die sogenoemde halfleeftyd van kennis wat beteken dat jy met die helfte van jou kennis agter raak indien jy vir net ses maande afgeslote sou wees, kry die omvang van inligting wat daagliks geskep word, groter perspektief. 

Met ‘n passie en diensingesteldheid wat ‘n besigheidsfilosofie met bostaande toekomsgerigtheid as grondslag het, is dit duidelik dat ITBlue meer as maar net nog ‘n IT-onderneming is. Hiér is ‘n maatskappy met ‘n visie wat verseker dat hy aan die tegnologie-voorpunt bly en met ‘n ingesteldheid om daardie voorsprong met sy kliënte te deel.   

Einde

Klik hier http://bit.ly/1dGvqGt om die artikel op die Eikestadnuus se webblad te lees.