OMAR HENRY - KRIEKET ALTYD GROTER AS DIE SPELER

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor bekende eertydse Suid-Afrikaanse sportsterre wat in Stellenbosch woon en wat in die plaaslike koerant – Eikestadnuus – verskyn het.

“Krieket is ‘n komplekse sport wat uit individuele en spankomponente bestaan. Die kombinasie van die spelers se persoonlike vaardighede en die span se prestasie as geheel is dit wat ‘n krieketspan suksesvol maak. Spelers moet ‘n balans handhaaf tussen hul eie styl en vertoning, en die span se doelwit.” Met hierdie woorde gee Omar Henry, Suid-Afrikaanse krieketspeler vanaf 1973-‘93, ‘n belangrike perspektief oor die verwikkeldheid van die spel.

Sy krieketloopbaan was egter nie verwikkeld nie. “Ek het altyd ‘n passie vir krieket gehad. Ek wou ‘n loopbaan daarvan maak en het my van jongs af daarvoor voorberei. Vir my was krieket ‘n leefwyse.”

Henry het inderdaad ‘n suksesvolle krieketloopbaan gehad. Benewens om vir vier provinsiale spanne in Suid-Afrika te speel, het hy ook vir Micklehurst Cricket Club in Manchester, Engeland en 13 jaar vir Skotland gespeel. Met sy terugkeer het drie toetse en drie internasionale eendagreekse vir Suid-Afrika gevolg.

Mense naby aan hom het sy sukses grootliks beïnvloed. Sy ouers, familie en vriende se steun en die Stellenbosse krieketadministrateurs se bystand was deurslaggewend. So ook drr. Anton Rupert en Johann Rupert se voortdurende aanmoediging.

Henry sê dat hy nie van verloor hou nie, maar dat hy dit kan hanteer. Dit was vir hom belangrik om uit verloor te leer, om voortdurend te groei en om altyd emosioneel op die spel ingestel te wees. Hierdie benadering het daartoe gelei dat die laaste vyf jaar van sy loopbaan vir hom die beste was.

Op die vraag of hy dinge anders sou doen indien hy weer die kans sou kry, kom ‘n filosofiese antwoord: “Ek sou dinge nie anders doen nie. Hierdie reis het my gemaak wie ek is en my deur al die uitdagings en onsekerhede gevorm. Ek was nie bang vir die onbekende nie. My passie vir krieket het die onsekerhede oorheers.”

Terugskouend is hy veral oor twee dinge gelukkig – die geleentheid wat hy gehad het om in krieket sy droomloopbaan te kon uitkerf, en die vreugde wat hy en sy gesin deur die jare gedeel het en steeds deel. En wanneer hy oor sy gesin praat, vonkel sy oë wanneer hy vertel van die “meisie van die Kaap” wat hy as bruid kom haal het toe hy vir Skotland gespeel het!

Henry is steeds by krieket as sportadviseur by die Universiteit Stellenbosch, konsultant, afrigter en mentor betrokke. Vir hom sal krieket as spel áltyd groter as die indviduele speler wees. “Spelers moet by krieket kan aanpas,” sê hy. “Krieket toets jou karakter – dit sê wie jy is in terme van waardes, hoe jy dink en hoe jy jouself en ander evalueer. Wanneer jy op die veld stap, kan jy nie wegsteek wie jy is nie. Krieket toets en wys jou karakter daagliks.”

En karakter is iets wat nie by Henry ontbreek nie. Die feit dat hy, ten spyte van struikelblokke buite sy beheer, steeds bo uitgekom het, is bewys dat hierdie uitstaande krieketspeler, filosoof en omgee-mens nie sy karakter kan wegsteek nie, op en vandag ook van die veld af.