MEER AS NET FOTO’S NEEM

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor ouer, familie-georiënteerde besighede in Stellenbosch wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

Stellenbossers ken hom as Cor. Vir sommiges is hy Colin Lockley. Sy eintlike naam is Albert Langenberg van Photo Studio Lockley.

Albert het rede om entoesiasties oor die geskiedenis van sy besigheid te raak. Volgens hom is Photo Studio Lockley een van die oudste besighede in Stellenbosch wat steeds op dieselfde perseel in Pleinstraat handel dryf.   

Die besigheid is in 1873 deur fotograaf JH Watson in die Semper-gebou in Pleinstraat begin. Sy skoonseun, Colin Lockley, neem die besigheid by hom oor en in 1960 koop Cor Langenberg (Albert se pa) die ateljee. Die ateljee was toe reeds vir ‘n paar dekades in die huidige gebou te Pleinstraat 21 nadat die Semper-gebou deur ‘n brand vernietig is.

Cor het Albert vanaf agtjarige ouderdom in fotografie begin skool.  Hierdie opleiding is later aangevul deur formele opleiding wat Albert in Nederland ontvang het. Met sy pa se dood in 1974 het Albert voortgegaan om die ateljee te bestuur en verder uit te bou.

Die besigheid spesialiseer in portret-foto’s en foto’s van studentegroepe. Hiervan getuig ‘n foto in die ateljee wat reeds in 1908 van ‘n studentegroep van die destydse Victoria College (nou Universiteit Stellenbosch) geneem is.

Vername persone is al in die ateljee afgeneem. Eerste ministers, Mnr Nelson Mandela, Koning Gustav van Swede, Prinsess Anne van Brittanje.

Volgens Albert is ‘n suksesvolle portret-fotograaf se belangrikste eienskap om met mense te kan werk. “As fotograaf is jy voortdurend besig om die beste uit mense te haal wanneer hulle voor die kamera is. Jou benadering kan ‘n gewone fotosessie verander in ‘n verrykende ervaring met spesiale foto’s wat vonkel.”

“Ongelukkig is die mark vir portret-fotografie aan die afneem,” sê Albert. “Mense wil nie meer vir formele foto’s sit nie. Die mik-en-druk digitale kamera het oorgeneem. Daarmee saam het ‘n era van portret-foto’s wat mense en die geskiedenis op ‘n treffende wyse vasgevang en behoue laat bly het, begin verdwyn.”

Terwyl ek die rooi trappe vanuit die ateljee na die uitgang afstap, besef ek dat ek loop waar staatshoofde, konings en prinsesse die afgelope bykans 100 jaar geloop het. En as ek terugdink aan ‘n 1908 studente-groepfoto wat in die gebou hang, het ek waardering vir die Alberts van hierdie wêreld. Hulle is die professionele fotograwe wat seker maak dat hulle aktueel bly te midde van ‘n kits-alles kultuur om steeds méns-foto’s te neem soos net hulle kan… en om dit vir die nageslag te bewaar.     

Einde