MOOI PRODUKTE WAT WERK

Hierdie artikel deur Johan du Preez is een van ‘n reeks oor innoverende maatskappye in die Stellenbosse Tegnopark wat in die Stellenbosse koerant, Eikestadnuus, verskyn het.

“Die werk van ‘n industriële ontwerper kan vergelyk word met dié van ‘n argitek, maar vir produkte wat in massa geproduseer word.” So sê Retief Krige van RKid, ‘n maatskapy in die Stellenbosse Tegnopark wat spesialiseer in industriële ontwerp.

Volgens hom is die industriële ontwerper se rol om produkte identiteit te gee, te verseker dat dit maklik is om te vervaardig en prakties is om te gebruik. Hy onderskei tussen produkte wat deur kunstenaars geskep word om mooi te lyk maar nie noodwendig bruikbaar is nie, en die taak van die industriële ontwerper om ‘n produk esteties te ontwerp en terselftertyd ‘n aangename gebruikservaring te verseker. Om dit reg te kry, moet die industriële ontwerper innoverend wees met ‘n goeie begrip vir vervaardigingsprosesse.

Volgens Krige is dit belangrik om die industriële ontwerper reeds van die begin af te betrek wanneer ‘n nuwe produk ontwerp word. Vervaardigers wat hierdie beginsel nie toepas nie, vind dikwels agterna dat dit moeilik is om hul produk te vervaardig of dat dit nie aan die mark se verwagtinge voldoen nie. “Industriële ontwerpers se rol is nie om ontwerpe agterna af te stof nie, maar juis om van die begin af seker te maak dat ‘n ontwerp volhoubaar sal wees,” sê Krige.

“In Suid-Afrika moet die industriële ontwerper deel van die verskaffingsketting word ten einde suksesvol te wees,” voeg hy by. “Dit beteken dat jy die vereistes van die vervaardiger, groot- en kleinhandelaar sowel as dié van die gebruiker in ontwerpe in ag moet neem.” Met talle internasionale kliënte het Krige ook geleer om rekening te hou met die kultuur van die gebruiker tydens die ontwerp van ‘n produk. Wat in een wêrelddeel werk, word nie noodwendig elders aanvaar nie.  

Tydens nuwe projekte verkies Krige om alle vooropgestelde en geykte idees te ignoreer en met ‘n vars benadering van nuuts af te begin. Volgens hom doen hy sy werk met visuele rekenaarmodelle en praktiese konsepte in sy kop. Elke projek bied die geleentheid om met nuwe funksionele oplossings na vore te kom. Stellenbosch en die Tegnopark se innoverende kultuur waar rolspelers mekaar ondersteun, dra verder tot kreatiwiteit by.

“Ek kan ‘n probleem nie net ignoreer nie. Ek móét dit oplos.” Met bykans 500 suksesvolle ontwerpe wat wissel van industriële produkte, huishoudelike toestelle tot speelgoed op sy kerfstok, begryp mens die waarde van hierdie benadering en verstaan mens wat Krige bedoel wanneer hy hy dit sê.

Einde